Inlägg av Corfitz

CCH

CCH tools to be ordered for a specific working range! Pipe reforming capacity: Wall thickness up to 15 mm. Pipe alignment capacity: Wall thickness up to 40 mm.

Panther

For stationary welding of fl ange-/formed part joints (pipe rotating) The PANTHER pipe welding system drastically reduces overall manufacturing times, with improved seam quality and a root free of tempering discoloration. Up to 5 mm wall thickness in one layer, without seam preparation

CCP

CCP tools to be ordered for a specific working range! Clamping shoes can be changed to different diameters. Pipe reforming capacity: Wall thickness up to 10 mm. Pipe alignment capacity: Wall thickness up to 40 mm.

LCP

The entry-level model of the pipe-welding machine. Can be combined with internal clamping device, cold wire, AVC and oscillation. The user-friendly EKOTRON control is used. EKONOR control system simple and user-friendly menu navigation all relevant welding parameters can be programmed and stored data documentation and transmission possible.

IMC (2,25″-37″)

Invändig manuell klämma (IMC) till svetsning av flänsar till rör. Verktygen har en spännvidd på 2,25″ (56 mm) till 37″ (940 mm). Alla IMC kan användas på alla typer av stål eftersom alla kontaktytor är tillverkade i rostfritt stål.

OrbiWeld

For welding of various pipe and form part connections (burner turner) Orbital welding using our mobile orbital tongs is economical, and will produce a reproducible high seam quality. The patented part seam welding process widens the fields of application for the classic orbital welding to material thicknesses of up to 5 mm in one layer without seam preparation […]

IMF (2,2″-20,4″)

Invändig manuell flänsklämma för att spänna de invändiga flänsarna i rörböjar. IMF är ett snabbt och lättanvänt verktyg. Verktygen har en spännvidd på 2,25″ (56 mm) till 37″ (940 mm). Alla IMF kan användas på alla typer av stål eftersom alla kontaktytor är tillverkade i rostfritt stål.

WT Fold & WT Fix

WT Fix och WT Fold är patenterade av WELD-TECH och tål en belastning på upp till 1 500 kg. Rörstativen levereras omonterade för enklare transport, vilket är bra för miljön, och monteras ihop på under 5 minuter. Varje kartong innehåller huvudrör, v-format huvud, ben och bultar och muttrar. Hjulkit finns tillgängliga på begäran.

IHP Non Powered

All IHP’s non-powered are able to: • Reform pipes with wall thickness up to 25 mm. and • Align pipes with wall thickness up to 50 mm. See video Weld Tech IHP Small

EZ-Weld

For welding of various pipe and form part connections (burner turner) For ring technique, the same welding head may be used for all generally used pipe diameters. Particularly for big diameters from DN 200, this technique offers significant benefits. Also, a reproducible high seam quality is attained. The patented part seam welding process widens the fields of application […]

WT Multi (4″-36″)

WT Multi rörstativ kan ställas in på höjderna 740 – 1 090 mm och tål en belastning på upp till 2 000 kg. Varje huvud kan justeras oberoende av de andra, vilket gör det lätt att justera olika delar för svetsning. WT Multi levereras med stålrullar som standard, men kan också levereras med andra typer av rullar.

DMC (0,4″-5,5″)

Den dubbla manuella klämman för normal eller orbitalsvetning kan användas på rör av flera olika dimensioner. Verktygen har en spännvidd på 0,4″ (10 mm) till 5,5″ (140 mm). Alla DMC kan användas på alla typer av stål eftersom alla kontaktytor är tillverkade i rostfritt stål.

IHP All On Board

For more than 20 years Weld-Tech has produced internal hydraulic clamps for pipe welding. Build on the prediction that hydraulic was the future “state of the art” in pipe-welding, WELD-TECH has created a unique range of clamps in close cooperation with costumers around the Globe. The Weld-Tech AOB ihps have the following benefits: Economical due to: Low […]

WT Flexi Stativ

WT Flexi Stativ har konstruerats för en högsta belastning på 6.000 kg och rör på upp till 36″ (90 cm). Höjden kan ställas in på 775 mm – 1 080 mm. WT Flexi Stativ gör det enkelt att flytta på rör i verkstaden eller på byggplatsen utan att behöva ta till lyftutrustning.